Sida 1 av 1

Bli Toysport-medlem (Become Toysport member)

Postat: 01 apr 2018, 21:12
av Toysport
Bild
Typer av Medlemsskap * Medlemskapets tid gäller bestämd tid för betalningsbeloppet +fram till nästa kalenderhalvår (1 januari och 1 juli).
Exempel 1: Betalning för 1 års medlemsskap sker 2018-02-01.
Medlemskapet gäller fram till 2019-07-01.
Exempel 2: Betalning för 1 års medlemsskap sker 2018-12-20.
Medlemskapet gäller fram till 2020-01-01.


Betalningsalternativ

Postat: 31 maj 2018, 23:05
av Toysport
Bild
Types of Membership * Membership time is fixed time for the payment amount + until the next calendar half (January 1st and July 1st).
Example 1: Payment for 1 year membership will be received February 1, 2018.
Membership is valid until July 1, 2019.
Example 2: Payment for 1 year membership will be received December 20, 2018.
Membership is valid until January 1, 2020.


Payment options